Hotline

Wolters Kluwer tilbyder kvalificeret hotline service, hvor du kan få telefonisk support og vejledning i alle programmets funktioner. Hotline er bemandet med særdeles kompetente og erfarne medarbejdere, der ved alt om produktet.

  • Hotline, kr. 264,- pr. påbegyndt 15 min


Hotline er åbent alle hverdage kl. 9-16, dog fra kl. 9.00 til 15.30 om fredagen.

Kontakt Hotline på tlf 62 21 53 53