Cookie- og privatlivspolitik

Denne cookie- og privatlivspolitik forklarer, hvordan vi må indsamle og behandle persondata der er indsendt til os eller indsamlet af os via internettet (ved hjælp af cookies).
Som datakontrollør (dataansvarlig) vil vi altid overholde de gældende love vedr. privatliv, og vi vil samtidig sikre at persondata behandles således, at de er tilstrækkeligt beskyttede.
Vi videregiver ikke persondata til tredjepart uden forudgående tilladelse, med mindre dette specifikt er anført heri.

Formål med indsamling af persondata
Vi indsamler persondata med følgende formål:
a) indgåelse og gennemførelse af aftaler med KUNDER, LEVERANDØRER og FORRETNINGSPARTNERE,
b) registrering og betaling af leverede serviceydelser, produkter og materialer til og fra Wolters Kluwer,
c) marketing, salg og salgsfremstød,
d) styring af kunderelationer,
e) kundeservice,
f) forskning og udvikling,
g) intern håndtering og kontrol,
h) kundeundersøgelser.

Vi vil behandle de følgende persondata:
a) [ Navn, adresse, telefonnummer, e-mail ] Sørg for at dette er korrekt anført for hver individuel sag, så det er muligt at behandle en forespørgsel, når der udfyldes en formular på vores hjemmeside www.wolterskluwer.dk,
b) Din IP-adresse, så vi kan give en mere brugervenlig hjemmeside,
c) Hvis du kontakter os, gemmer vi korrespondance eller kommentarer, der kan indeholde persondata, så vi kan give en bedre service, hvis du kontakter os igen.

Behandling af data i overensstemmelse med loven - Vi vil:
a) behandle dine persondata på en lovlig, rimelig og transparent måde,
b) indsamle dine persondata med henblik på de i denne politik anførte eksplicitte og legitime formål, og vi vil ikke behandle dine persondata på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse formål,
c) indsamle og behandle persondata, der er passende, relevante og begrænsede til kun at omfatte data, der er nødvendige for de formål, for hvilke de er indsamlet og behandlet,
d) behandle dine persondata, men kun så længe det er nødvendigt, med henblik på de formål, for hvilke de er indsamlet og behandlet,
e) træffe passende tekniske og organisatoriske forholdsregler til forhindring af uautoriseret adgang, ulovlig behandling og uautoriserede tab eller tab som følge af hændeligt uheld, ødelæggelse eller beskadigelse af persondata, og i denne forbindelse sikre en tilstrækkelig grad af sikkerhed,
f) træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre at dine persondata er korrekte og straks opdateres, hvis vi informeres herom eller på anden måde bliver opmærksomme på ukorrekte data,
g) på opfordring slette persondata uden unødig forsinkelse, med mindre der er lovmæssig begrundelse for fortsat behandling,
h) på opfordring begrænse behandlingen, med mindre der er lovmæssig begrundelse for at fortsætte behandlingen,
i) på opfordring give adgang til dine persondata der behandles af os, i en alment anvendt elektronisk form.

Lovmæssigt grundlag for behandlingen
Hvis du anmoder om at downloade en gratis demoversion, et nyhedsbrev eller andre oplysninger om vores produkter, vil vi yderligere behandle dine persondata på grundlag af vores legitime interesser i at markedsføre vores produkter.
Hvis, og i den udstrækning din henvendelse medfører en aftale om køb eller abonnement i forbindelse med vores produkter, vil vi behandle dine persondata på grundlag af vores legitime interesse i at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, eller med henblik på at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale. I den udstrækning du er en fysisk person, vil vi behandle dine persondata med henblik på at opfylde aftalen eller med det formål at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af aftale.

Behandlere af persondata
Vi kan udpege databehandlere (Data Processors) til at behandle persondata ved hjælp af lagring af data samt drift af vores computersystemer. Databehandlere kan også læse, arrangere og sende persondata i henhold til vores instrukser. Databehandlere lagrer kun dine persondata på servere, der befinder sig i EU/EØS-lande og som kontrolleres af databehandleren.

Cookies
Vi kan indsamle og behandle oplysninger om dit besøg på vores website, f.eks. de sider du besøger, det website du kom fra, og de søgninger du udfører.
Disse oplysninger bruger vi til at hjælpe os med at forbedre indholdet af hjemmesiden, så den bliver mere brugervenlig samt til indsamling og sammenstilling af statistik om personer der bruger vores website til interne, markedsundersøgende formål.
I forbindelse med dette kan vi installere "cookies" der indsamler brugerens domænenavn, din internetleverandør, dit operativsystem, samt dato og tidspunkt for besøget på websitet. En "cookie" er en lille informationsdel der sendes til din browser og lagres på din computers harddisk. Cookies skader ikke din computer. Du kan indstille din browser, så den giver dig besked, når du modtager en "cookie," dette vil gøre det muligt for dig at afgøre, om du ønsker at acceptere dette eller ikke. gVi vil imidlertid gerne oplyse dig om, at hvis du ikke accepterer cookies, vil du muligvis ikke være i stand til at bruge alle funktionaliteter på vores website.
Vi kan rekvirere serviceydelser fra udenforstående parter til hjælp med indsamling og behandling af oplysningerne der er beskrevet i dette afsnit. Tredjeparts-cookies kan også anvendes (f.eks. Google Analytics eller andre værktøjer) med henblik på at analysere trafikken og/eller forbedre trafikken og de besøgendes oplevelse af websitet.

Links til andre websites
Nærværende cookie- og privatlivspolitik gælder kun for vores website, og ikke for websites der ejes af tredjepart. Vi kan stille links til rådighed for andre websites, som vi mener kan have interesse for vores gæster. Vi har til hensigt at sikre at disse websites har den højeste standard. På grund af internettets karakter kan vi imidlertid ikke garantere for standarderne for privatliv på websites som vi linker til, ej heller er vi ansvarlige for indholdet på websites der ikke tilhører os, og det er ikke hensigten at nærværende cookie- og privatlivspolitik skal finde anvendelse på tredjeparters websites som vi linker til.

Sikkerhed
Vi vil sikre at der træffes passende tekniske og organisatoriske forholdsregler til beskyttelse af dine persondata mod uautoriseret adgang eller ødelæggelse, ulovlig behandling eller tab som følge af hændeligt uheld eller skade. Vi anvender en sikker server, hvor dine persondata behandles, og adgangen til persondata er forbeholdt personer internt i organisationen. Kun personer internt i organisationen eller databehandleren (Data Processor) og dennes underdatabehandler (Sub Processor) får autorisation til adgang til persondata, og dette sker udelukkende for at disse personer kan udføre deres respektive opgaver.
Vi, eller hvor dette er relevant, databehandleren, vil udelukkende overføre persondata til lande uden for EU/EØS, hvis der kan garanteres en tilstrækkelig grad af beskyttelse, og hvis der kan sikres tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. at modtageren af persondata har underskrevet EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser), eller hvis en korrekt fravigelse i henhold til Persondataforordningen (GDPR), artikel 49, er til rådighed.
Med henblik på at garantere sikkerheden og beskyttelsen af de persondata, som vi indsamler via internettet, anvender vi datanetværk, der er beskyttede af bl.a. sikkerhedsforanstaltninger der opfylder branchestandarderne. Ved behandlingen af dine persondata træffer vi forholdsregler, der på rimelig vis er designede til at beskytte disse oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, afsløring, ændringer eller ødelæggelse.

Dine rettigheder
Du er berettiget til at anmode om adgang til samt berigtigelse eller sletning af persondata samt begrænsning af behandling, og du kan fremsætte indvendinger mod behandlingen (hvis dette er i overensstemmelse med gældende love om privatliv). Yderligere har du ret til at få adgang til de persondata, som du har leveret, i et struktureret, alment anvendt og maskinlæsbart format (portabilitet). Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, www.datatilsynet.dk.

Ændringer i denne cookie- og privatlivspolitik
Vi forbeholder os ret til at ændre denne cookie- og privatlivspolitik, hvis vi ønsker dette, f.eks. med henblik på at opfylde ændringer i love og forordninger. Sådanne ændringer vil blive offentliggjort på Wolters Kluwer Danmark A/S website.

Kontaktoplysninger
Wolters Kluwer Danmark A/S
Nyhavn 16
1051 Købnhavn K
Tlf. + 45 70 20 33 14
E-mail: privacyofficer@wolterskluwer.dk